Загальна кількість переглядів сторінки

Візитівка школи
Інформаційна довідка
про загальноосвітню школу І-ІІ ступенів села Котівка


Назва:                                          загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с.Котівка
Поштова адреса:                         вул.Центральна,5
                                                      с.Котівка
                                                      Гусятинський район
                                                      Тернопільська область
Телефон:                                      (03557) 49540
Email:                                            schoolkol@ukr.net      
Засновник:                                    Гусятинська районна рада
                                                       Тернопільської  області
Загальна кількість дітей:            75
Загальна кількість класів:           9
Управління школою здійснюють:
         Директор школи -  Волощук Іван Станіславович, закінчив   Київський       
                                              педагогічний інститут ім. Драгоманова,                                                                        спеціальність – вчитель історії  та правознавства,
                                              педагогічний стаж –34 роки, керівної роботи – 33  
                                              роки, в даній школі  працює з  1981 року
                                                                                                           
 Заступник з навчально-виховної роботи -Сагайдак Леся Тимофіївна,                                                                 закінчила Львівський  державний університет             
                                                ім.І.Франка, спеціальність – викладач географії,
                                                 педагогічний стаж – 31 рік, керівної роботи –  
                                                13 років,  в даній школі працює з 1984 року 
У  ЗОШ І-ІІ ст. с.Котівка функціонує 9 класів,  навчається 76 учнів.
Школа є юридичною особою, має печатку, штамп та ідентифікаційний №23594315
Історія навчального закладу сягає початку двадцятого століття. Вона побудована у 1902 році і мала назву «Котівська народна школа». Її вчителями були дві монахині. З 1907 до 1922 рр. першим завідувачем школи був Паньків В.І. а вчителем працювала білецька Адельфіна.
З 1976 року школа працює в новому приміщенні. Її директором 20 років була Маркевич О.Т., а з 1981 року школу очолив Волощук І.С., вчитель-методист, відмінник освіти України, нагороджений нагрудним значком «Василь Сухомлинський».
Головним завданням закладу є:
·        Забезпечення реалізації права громадян на повну середню освіту;
·        Формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
·        Розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
·        Створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину, суспільство;
·        Виховання громадянина України;
·        Виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, свідомого ставлення до обов’язків громадянина;
·        Надання учням можливості для реалізацій індивідуальних творчих потреб;
·        Оновлення змісту освіти, апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання та виховання.

Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад та власним Статутом
Досягнення загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів с.Котівка
Педагогічний колектив школи поєднує навчання та виховання учнів в умовах незалежної держави, підтримує тісний зв'язок із батьками та громадою села.
За 37 років у навчальному закладі створився чудовий творчий колектив– національний по духу, з багатими творчими традиціями у навчально-виховному процесі, де поряд із набутим життєвим досвідом, глибоко володіючи педагогічною мудрістю і психологічною витонченістю вчителями працюють молоді, але такі, що вже мають певний багаж педагогічної майстерності, творчі, люблячі, віддані своїй справі, завжди у пошуку.
Колектив учителів має всі можливості для забезпечення учнів високим рівнем навчальних досягнень, утвердження національної ідеї, формування у своїх вихованців почуття патріотизму, національної гідності, християнських чеснот, громадянської свідомості, духовної культури.
Розроблені свої авторські програми з формування в учнів культу книги, здорового способу життя «Ростем здорові тілом і душею», національно-патріотичного виховання «Сходинки історії рідного села, що ведуть до храму душ дитячих». У них передбачено традиційні родинні свята: «Перлини душі народної», «Літа на зиму повернули», «Ой не ріж косу»…
Формуючи Культ книги, педагогічний колектив реалізовує вимогу перед батьками, щоб у кожного учня вдома були: Біблія, Кобзар, твори І.Я.Франка, Б.Лепкого, письменників Тернопілля і Гусятинщини, Українські народні казки, велась «Духовна книжка учня».
Гордістю школи є створений у 1991 році хор «Родина», в якому співають діти та учителі, і який є неодноразовим лауреатом районних та обласних конкурсів. Керує ним відданий своїй справі Турок В.П.
За десятки років сформувалась своя інноваційна система виховання в учнів поваги та любові до рідної школи і села. Велику роль у цьому відіграє система співпраці школи та парафіяльної громади церкви Різдва Івана Христителя с.Котівка.
Задля відродження народних звичаїв, обрядів, почуття поваги до свого родоводу, пошани до батьків, збереження історичної пам'яті у школі працює  учнівське самоврядування – уряд школи, обєднання «Молода Просвіта», козацько-стрілецьке товариство імені П.Сагайдачного.
Невтомна праця, згуртованість, взаєморозуміння, здатність розділити своє бачення проблем із іншими, колегіальний підхід до управління, емоційно-мотиваційний настрій, розуміння свого внеску в управління закладом допомогли подолати труднощі й досягти значних результатів.

Велика заслуга у творчих здобутках колективу належить директору школи Волощуку І.С., який вміло організовує спільну творчу діяльність учнів та педагогів школи. Іван Станіславович вимогливий, відповідальний, цілеспрямований, відповідальний, ерудований, творча людина, досконало володіє сучасними управлінськими методами і прийомами, за що його люблять і поважають колеги, батьки та учні.

Немає коментарів:

Дописати коментар